Hotel Rottal je ve vlastnictví soukromé společnosti SMO, a. s., která byla založena roku 1991 a mmj. vlastní také Hotel Purkmistr v Kroměříži a Ubytovnu Oáza v Otrokovicích. Firma provádí veškeré práce ve stavebnictví – pozemní stavby, dopravní i inženýrské stavby. Společnost je také schopna realizovat stavby tzv. „na klíč“. Další velmi významné činnosti firmy jsou výstavby, rekonstrukce, modernizace v oborech průmyslové stavby, občanské výstavby, inženýrské výstavby, ekologické výstavby, zemní práce včetně hutnění a rekultivací, demolice veškerých objektů. Společnost vlastní velmi rozsáhlé množství stavební mechanizace, vozidel a strojů.

Firma nese označení „Bezpečný podnik“, jelikož v květnu roku 2004 získala osvědčení o zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků OHSAS 18001:1999 a ILO-OSH 2001.

Dále v červnu roku 2004 získala potvrzení od Národního bezpečnostního úřadu, a proto se firma smí seznamovat v rámci svých podnikatelských aktivit s utajovanými skutečnostmi, včetně stupně utajení „Tajné“.

Společnost má zavedený velmi významný integrovaný systém, který posiluje schopnost firmy dodržet při své práci náročné parametry jakosti a požadavky ve vztahu k životnímu prostředí, zvláště zákonné požadavky v BOZP, jedná se o následující certifikáty:

  • Certifikáty ISO 14001 a 9001;
  • Osvědčení - Bezpečný Podnik;
  • Osvědčení – Podnik podporující zdraví 1. stupně (2006).

Veškeré certifikáty a osvědčení vypovídají o vysoké kvalitě služeb a všech aktivit společnosti!

 

smo logo purkmistr logo logo oaza

divider-with-gradient